Mainprosl

Sistemes informàtics de facturació i facturació electrònica

Index de continguts 1. ELS SISTEMES INFORMÀTICS DE FACTURACIÓ (SIF) 3. Contingut de la reforma 4. Què és el sistema VERI FACTU?. LA FACTURA ELECTRONICA 5. Àmbit d’aplicació En els últims mesos es venen produint informacions sobre dues noves obligacions formals del nostre sistema fiscal que, pels seus aspectes coincidents, generen confusió, tant quant al […]